Love og regler

Herunder lov og regldokumenter:

Dokumenter på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (666)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54781

Vejledning om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=55600

Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger, der er opført med statsstøtte (lejefastsættelse, regnskaber, revision og tilsyn). (BEK nr 340 af 01/06/1993) – Nævnt i vedtægterne for bestyrelsen til kollegiet.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54662

Sidst redigeret: 28. marts 2018