Love og regler

Herunder lov og regldokumenter:

Dokumenter på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (666)
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=54781

Vejledning om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=55600

Sidst redigeret: 17. oktober 2017