Sportsudvalget

Sportsudvalget står for den daglige drift og ledelse af P.O. Pedersens billardrum, bordtennisudstyr, kano og kajakudstyr samt multisportsbanen og udstyr hertil. Det er således sportsudvalget der skal kontaktes ved ideer til fornyelse af sportsudstyr. Udvalget kan findes på VIP-listen.

Bordtennis

Sportsudvalget tager sig af kollegiets bordtennisbord og sørger for det er i ordenlig stand. Bordet står i kælderen ved Poolrummet og benyttes i rummet foran Falladen.

Der er ved bordet placeret en aflåst kasse, i hvilken der forefindes et net samt nogle bolde og bat. Ved indbetaling af et depositum på 100 kr. til sportsudvalget, udleveres en nøgle til kassen. Denne nøgle beholder man til man flytter eller ikke vil bruge bordet mere.

Man kan evt. få sit køkken til at investere i en nøgle, hvis der er flere på køkkenet, som vil bruge udstyret.

Kontakt sportsudvalget

Udvalget kan kontaktes på sport@pop.k-net.dk eller ved at finde udvalgets medlemmer på VIP-listen.

Sidst redigeret: 15. september 2017