Trafikudvalget

For at der er plads til de cykler der bliver brugt aktivt rydder trafikudvalget to gange årligt op i cyklerne i kollegiets to cykelskure.

Der findes på kollegiet to store cykelskure. Her er det meningen, at der skal være plads til alle beboernes cykler. For at fjerne de gamle og glemte cykler, afholdes der 1-3 gange årligt en cykelrazzia, hvor alle cykler, der ikke har en ejermand, bliver fjernet.

Der bliver varslet tre uger før cykelrazziaen finder sted, og du får som regel en snor til at markere din cykel med. (Der kan godt forekomme andre markeringsmetoder f.eks. strips). Disse cykelrazziaer bliver afholdt af trafikudvalget, der består af en formand, som planlægger afholdelsen af razziaerne, samt hans køkken, der hjælper på dagen.

Du kan se hvem der er i trafikudvalget på VIP-listen.

 

Cykeloprydning af trafikudvalget

Sidst redigeret: 13. august 2017